De stichting

Begin 2013 is Stichting Muziekeducatie Culemborg opgericht ter bevordering van klassieke muziekeducatie in Culemborg en omstreken, met name voor kinderen.

Activiteiten van de stichting waren o.a. de Koorklas Culemborg en lessen op basisscholen.

Momenteel zet de stichting zich in om in Culemborg nieuwe orkesten te organiseren voor jeugdigen tot ongeveer 20 jaar.

Ook regelt de stichting de subsidie voor individuele muzieklessen voor kinderen via het jeugdfond sport & cultuur, Gelderland.

Voor meer info kunt u zich wenden tot: Tjitske Kwakkel (viooldocent)

Aanmelden graag via de mail.

U kunt bij de stichting ook terecht voor:

Muzieklessen, workshops, kortlopende cursussen.

De stichting heeft een netwerk van kunstvakdocenten.